Rekuperace se systémem řízeného větrání

Základní princip rekuperace

Rekuperace znamená zpětné získávání tepla. Princip rekuperace spočívá ve využití teplého, znečištěného vzduchu z místnosti pro získání tepla a ohřev nově přiváděného vzduchu. Vzduch je potrubím odváděn do rekuperační jednotky, kde následně ohřívá přes výměník tepla přiváděný čerstvý venkovní vzduch. Předehřátý čerstvý  vzduch je soustavou potrubí distribuován do místnosti, čímž je cyklus výměny uzavařen. V letních měsících může fungovat rekuperační jednotka v režimu nočního větrání a pomáhat dům ochlazovat.

Centrální systém

Centrální rekuperační jednotky jsou charakteristické tím, že jsou k nim po celém domě vedeny rozvody vzduchu. Jedna jednotka, která je obvykle umístěná v technické místnosti, pak zásobuje všechny místnosti. Tento typ rekuperačních jednotek je ideální v případě, že stavíte nový dům.

Decentrální systém

Decentrální (lokální) rekuperace je vhodná pro domy již hotové nebo ve stádiu rekonstrukce. Lokální jednotky lze rovněž použít pro bytové jednotky.

Centrální

Výhody:

 • vysoká kvalita vzduchu, kterou ocení nejen alergici a astmatici
 • snížení tepelné ztráty objektu (nevětrá se teplo ven= šetří peníze)
 • jednotka redukuje a udržuje stabilní hodnotu vlhkosti (netvoří se plísně)
 • venkovní hluk (neotvírám okna= neslyším venkovní hluk)

Nevýhody:

 • už v samotném plánu je potřeba s rozvody počítat a přizpůsobit tomu i plášť domu, okna a dveře.
 • vyžaduje pravidelnou údržbu filtrů a potrubního vedení
 • vyšší pořizovací náklady
Více informací

Decentrální

Výhody:

 • k lokální rekuperaci nejsou zapotřebí vzduchotechnické rozvody a rekuperační jednotky jsou zabudovány přímo do obvodových zdí
 • snížení tepelné ztráty objektu (nevětrá se teplo ven= šetří peníze)
 • eliminuje venkovní hluk (neotvírám okna= neslyším venkovní hluk)
 • nižší pořizovací náklady

Nevýhody:

 • decentrální jednotka bude vždy v místnosti o něco hlučnější, než přívod vzduchu od centrální jednotky
 • větraná místnost musí mít obvodovou zeď
Více informací