Princip fungování rekuperace

Rekuperace slouží ke zpětnému získávání tepla. Přiváděný vzduch v rekuperační jednotce přebírá teplo z odváděného vzduchu a minimalizuje tak tepelné ztráty stavby.

Větrací jednotky, standardně vybavené patentovanými výměníky tepla, dokáží předávat čerstvému vzduchu tepelnou energii z odváděného spotřebovaného vzduchu. Tento přenos tepla probíhá přes tenké plastové desky na principu protiproudu.

Pomocí entalpického výměníku se rekuperuje, až 65 % vlhkosti obsažené v odváděném vzduchu. Tím se optimalizuje relativní vlhkost vzduchu v budově, což je ideální ochrana proti příliš suchému vzduchu v zimě. Vodní pára při tom může difundovat membránou. Získaná vlhkost a teplo jsou předávány čerstvému přiváděnému vzduchu, a to bez přenosu pachů či mikrobů.

Reálná účinnost rekuperace se pohybuje u běžně dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 90 %, přičemž účinnost nad 60 % se považuje za dobrou, nad 80 % za špičkovou.

Automatický letní bypass

Jeho úkolem je vést odváděný vzduch kolem výměníku tepla. Tím se zabrání tomu, aby se přiváděný vzduch, který je v létě předběžně ochlazován zemním výměníkem tepla, ohříval teplým odváděným vzduchem. Tato funkce najde využití i za chladnějších letních nocí.