Pořízení rekuperace s sebou nese určité náklady. Rekuperování vzduchu je složitější u starších nemovitostí. Jednodušší u rekonstrukcí a snadné při realizaci novostavby. Stačí dodržet několik základních pravidel, tak aby nemovitost dodržela požadavky na neprovzdušnost obálky, což zabezpečí maximální účinnost rekuperační jednotky. Ověření stavebních kontrukcí se provádí tzv. blower-door testem. Jeho úspěšné zvládnutí je nejen vysvědčení pro vaši nemovitost ale také možnou vstupenkou k získání různých dotací.

Výhody rekuperací

  • Účinnost rekuperace tepla je až 95 %, což znamená úsporu energie až 50 %
  • Dostatek čerstvého vzduchu po celý rok. Do domu proudí čistý vzduch bez plísní a bakterií, snižuje prašnost a výskyt alergenů v domě
  • Udržuje stabilní teplotu i vlhkost vzduchu v interiéru, což brání tvorbě plísní a bakterií
  • Snížení koncentrace radonu. Větrání s rekuperací s lehkým přetlakem je snad jediným vhodným typem větrání pro domy s tímto problémem
  • Možnost získání dotace

Nic není dokonalé a u náročných moderních technologií s požadavkem na maximální přesnost a dodržování doporučených stanovených instalačních postupů, to platí dvojnásob. Nevsázejte na náhodu a svěřte se do rukou odborníků. Vyvarujete se tak možných chyb, které by mohly vést ke snížení komfortu a osobního užitku z provedení systému rekuperace ve Vašem domovu.

Nevýhody rekuperací

  • Pořizovací náklady celého systému
  • Provozní náklady (výměna filtrů, čištěné apod.)
  • Individuálně vnímané proudění vzduchu (nejčastěji u svépomocných instalací bez projektové/výpočtové části/dokumentace)
  • Vnímání šíření hluku a hlasu po domě u nekvalitně provedených instalací