Technická podpora návrhu komerčních systémů

Společnost Ptáček-velkoobchod, a.s. disponuje proškoleným technickým týmem od jednotlivých výrobců, který připravuje a konzultuje připravované zakázky a poskytuje předprodejní technickou podporu. Pracovníci technické  podpory návrhů komerčních systémů jsou na základě zjištěných a  předložených detailů zařízení schopní připravit technickou nabídku se schématem zapojení po chladivové a elektrické stránce. Instalační partner i zákazník mají tedy jasnou představu o koncepci projektu a zařízení, které budou součástí technologií budovy.
Výrobci zařízení dodávají k VRF systémům také originální příslušenství a podporu, která dopomáhá rychlé a snadné montáži bez vícenákladů. Zařízení jsou navrhována spolu s projekční podporou výrobců a návrhy projektantů jsou ověřované přes rychlé a snadné montáži programy výrobců. Instalační firma i investor má tedy ověření funkčnosti, výkonnosti a nákladů ještě před objednáním a začátkem instalačních prací.

Servisní oddělení

S rozvojem sortimentu klimatizací a tepelných čerpadel vstupuje naše společnost do nového segmentu, který vyžaduje profesionální přístup od návrhu až poprodejní služby a údržbu. Nejen, že společnost disponuje předprodejní podporou v rámci zařízení, ale má také servisní oddělení podporující instalační a servisní partnery prodávaných zařízení. Díky síti servisních partnerů a servisních poboček po celé České republice jsme komplexním partnerem v rámci služeb a sortimentu náhradních dílů pro vlastní dodávané značky ale i nejprodávanější výrobce na trhu.

Servisní oddělení poskytuje:

  • Technická konzultace
  • Dodávka náhradních dílů
  • Servisní oprava
  • Servisní prohlídka
  • Reklamace záruční – budeme zajišťovat výměnu a objednávky náhradních dílů
  • Pravidelná periodická prohlídka
  • Uvedení do provozu
  • Revize chladícího okruhu podle zákona 86/202sb
  • Demontáž a likvidace zařízení

Kontakt na servisní oddělení: